Khóa học AppSheet Cơ bản gồm hơn 40 bài học bằng video, hướng dẫn chi tiết, được chia nhỏ thành những chủ đề giúp học viên dễ dàng học tập và tìm kiếm. Có kèm theo Ứng dụng mẫu minh họa kèm theo để học viên có thể thực hành.

Khóa học AppSheet Cơ bản
Khóa học AppSheet Cơ bản

Mô tả Khóa học AppSheet Cơ bản

AppSheet là một nền tảng có thể phát triển ứng dụng mà không cần phải biết coding.
Dù không code nhưng nó vẫn cho phép người dùng tạo các ứng dụng di động, ứng dụng nền web bằng cách sử dụng các dữ liệu như Google Drive, DropBox, Office 365 cũng như các nền tảng cơ sở dữ liệu và bảng tính dựa trên đám mây khác.

AppSheet được Google mua lại vào tháng 1 năm 2020 và đang dần trở thành một nền tảng phổ biến dùng trong kinh doanh như quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, các báo cáo được cá nhân hoá.

AppSheet cũng có thể được tạo trực tiếp dưới dạng tiện ích bổ sung (add-on) từ các nền tảng bảng tính như Google Trang tính.

Khóa học AppSheet Cơ bản gồm hơn 40 bài học bằng video, hướng dẫn chi tiết, được chia nhỏ thành những chủ đề giúp học viên dễ dàng học tập và tìm kiếm. Có kèm theo Ứng dụng mẫu minh họa kèm theo để học viên có thể thực hành.

Bạn sẽ học được gì từ Khóa học AppSheet Cơ bản

✅ Nắm được kiến thức cơ bản về nền tảng xây dựng ứng dụng không code Google AppSheet
✅ Sau khoá học, học viên có thể tự xây dựng được những ứng dụng để quản lý công việc, quy trình một cách hiệu quả, không tốn chi phí.
✅ Các ứng dụng tạo ra có thể chạy online trên đa nền tảng: android, ios, webrowser
✅ Ứng dụng có thể chia sẻ cho nhiều người dùng, tính bảo mật cao, phân quyền dễ dàng

Đối tượng phù hợp Khóa học AppSheet Cơ bản

✅ Khoá học phù hợp với mọi đối tượng và mọi ngành nghề. Đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ đang muốn tự động hoá và số hoá quy trình mà không có nhiều chi phí.

Nội Dung Khóa học AppSheet Cơ bản

Tổng quan về khoá học AppSheet cơ bản

 1. Giới thiệu nền tảng không code Google AppSheet

Xây dựng nhanh một ứng dụng bằng AppSheet

 1. Xây dựng nhanh 1 ứng dụng bằng AppSheet
 2. Chia sẻ ứng dụng cho người dùng
 3. Chia sẻ nhiều hơn 10 User với gói AppSheet free
 4. Giao diện tài khoản AppSheet
 5. Giao diện chỉnh sửa ứng dụng
 6. Công cụ hỗ trợ chỉnh sửa ứng dụng

Dữ liệu (DATA)

 1. Thêm mới bảng dữ liệu
 2. Thiết lập thuộc tính cho bảng dữ liệu
 3. Thêm mới cột, xoá cột, đổi tên cột dữ liệu
 4. Thiết lập kiểu dữ liệu cho cột
 5. Khoá chính trong cột dữ liệu (key column)
 6. Thuộc tính label trong cột dữ liệu (Label)
 7. Đặt công thức vào initial để nhập nhanh dữ liệu
 8. Danh sách có sẵn (Dropdown)
 9. Danh sách phụ thuộc (Dependent Dropdown)
 10. Quan hệ bảng (References between tables)
 11. Tạo Slices để lọc dữ liệu

Giao diện (UX)

 1. Giao diện ứng dụng trong AppSheet (UX)
 2. Giao diện kiểu bảng (Table)
 3. Giao diện kiểu chi tiết (Detail)
 4. Giao diện kiểu Form
 5. Giao diện kiểu Deck
 6. Giao diện kiểu biểu đồ (Chart)
 7. Giao diện kiểu Dashboard
 8. Định dạng dữ liệu (Formatting rules)
 9. Thiết lập ngôn ngữ hệ thống

Hành động (ACTION)

 1. Tạo mới 1 hành động
 2. Hành động đặt giá trị cho cột
 3. Hành động chuyển hướng
 4. Hành động lấy giá trị từ bảng này để thêm dòng vào bảng khác
 5. Hành động Export, Import CSV

Automation

 1. Giới thiệu AppSheet Automation
 2. Tạo Hoá đơn bằng AppSheet Automation
 3. Lọc dữ liệu và tạo báo cáo PDF
 4. Lọc dữ liệu và tạo file Excel
 5. Đánh số thứ tự dòng của bảng khi xuất file PDF hoặc EXCEL