Kỹ thuật chỉnh sửa video từ cơ bản đến nâng cao với Premiere Pro

Khóa học “Kỹ thuật chỉnh sửa video từ cơ bản đến nâng cao với Premiere Pro” nhằm giúp bạn học viên nắm được cách sử dụng phần mềm trong thời gian ngắn nhất, thực hiện được những sản phẩm nhất định ngay trong khóa học. Từ đó, bạn có nền tảng để thực hiện được hầu hết các tác vụ để tạo ra một video như cắt ghép, chèn âm thanh, hiệu ứng, chuyển cảnh, thêm chữ, chỉnh màu, v.v…

Giá gốc: 900.000 VNĐ

Giảm giá: 79%

Giá bán: 189.000 VNĐ

 •  Đơn hàng được xác nhận tự động. Nhận khoá học qua Drive trong 30s khi thanh toán thành công!

 • Học thử
  Mã giảm giá của chúng tôi
  GIAMKHSV
  KHMOI2024
  HOIVIEN10
  Mã giảm giá của chúng tôi
  Mã giảm giá:
  GIAMKHSV
  Ngày hết hạn: 30-03-2024
  Điều kiện Giảm 10% cho đơn hàng từ 100K (Tối đa 3 lần). Trừ dịch vụ Get khoá học
  GIAMKHSV Giảm 10% cho đơn hàng từ 100K. Trừ dịch vụ Get khoá học
  Ngày hết hạn: 30-03-2024 Áp dụng Lưu mã
  Mã giảm giá:
  KHMOI2024
  Ngày hết hạn: 30-12-2024
  Điều kiện Giảm 5% cho tổng đơn hàng. Chỉ dành cho khách hàng mới (lần đầu)
  KHMOI2024 Giảm 5% cho tổng đơn hàng. Chỉ dành cho khách hàng mới (lần đầu)
  Ngày hết hạn: 30-12-2024 Áp dụng Lưu mã
  Mã giảm giá:
  HOIVIEN10
  Ngày hết hạn: 30-12-2024
  Điều kiện Giảm ngay 10% cho đơn hàng. Mã chỉ áp dụng cho Gói Hội Viên
  HOIVIEN10 Giảm ngay 10% cho đơn hàng. Mã chỉ áp dụng cho Gói Hội Viên
  Ngày hết hạn: 30-12-2024 Áp dụng Lưu mã