Khóa Học PowerPoint

Hiển thị kết quả duy nhất

Microsoft PowerPoint: Tạo ra các bài thuyết trình chuyên nghiệp với các công cụ cơ bản, tạo trang bìa, chèn các phương tiện đa phương tiện và sử dụng các hiệu ứng chuyển động.