Nhóm Zalo

Dưới đây là một số nhóm của Khóa Học Sinh Viên đã tạo ra và mọi người tương tác rất tốt về từng chủ đề của nhóm. Mời bạn tham gia cùng mình nhé !!

Screenshot 2023 01 31 094625

📚 CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ KHOÁ HỌC

Tham gia
Screenshot 2023 01 31 102334

💎CHIA SẺ KHÓA HỌC VIP 1

Tham gia
Screenshot 2023 01 31 102410

💻 Cộng đồng Hỏi Đáp IT

Tham gia
Screenshot 2023 01 31 102445

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tham gia
Screenshot 2023 01 31 102519

🔆 Cùng Học Đầu Tư – Kinh Doanh – Khởi Nghiệp

Tham gia
Screenshot 2023 01 31 102544

🎬Hỏi Đáp Thiết Kế – Dựng Phim

Tham gia